Home โซเชียล พระสงฆ์วัดลาดเป้ง ช่วยกันทำ “เรือปันสุข” เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน

พระสงฆ์วัดลาดเป้ง ช่วยกันทำ “เรือปันสุข” เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน

0
61

พระสงฆ์ที่วัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เห็นว่าในยามบ้านเมืองปกติ ชาวบ้านเป็นฝ่ายทำบุญตักบาตร อุปถัมภ์พระสงฆ์และพระพุทธศาสนา

แต่ยามนี้บ้านเมืองวิกฤติ ชาวบ้านลำบาก อัตคัดขัดสน เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทางวัดจึงต้องการจะช่วยเหลือญาติโยมบ้าง

คณะสงฆ์จึงร่วมกันดัดแปลงเรือที่เคยล่องไปบิณฑบาตทุกเช้ามาทำเป็น “เรือปันสุข” แล้วรวบรวมเงินปัจจัยและเงินบริจาคไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ มาทำเป็นถุงยังชีพ

จากนั้นก็ล่องเรือไปตามคลองท่าคา จนถึงริมน้ำแม่กลอง ระยะทางไปกลับกว่า 10 กม. เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านริมสองฝั่งคลอง ซึ่งส่วนใหญ่ญาติโยมที่มารับของจะเป็นผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา: ให้ความรู้

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.