Home ความเชื่อ เผยอานิสงส์ของผู้ที่ทำโรงทาน เเจกอาหาร สร้างโรงครัว ทำโรงทานถวายวัด

เผยอานิสงส์ของผู้ที่ทำโรงทาน เเจกอาหาร สร้างโรงครัว ทำโรงทานถวายวัด

0
733

ในสมัยพุทธกาล คนยากจนมีเยอะ ดังนั้นการตั้งโรงทานในสมัยพุทธกาลนั้น เจตนาเพื่อจะเลี้ยงคนยากจนเท่านั้u คนรวยไม่มีโอกาสกิน เป็นการเลี้ยงเพียงวรรณะเดียว เป็นการสร้างบารมีด้วยตัวเอง ซึ่งเกิดมาชาติใดก็จะไม่อดไม่อยาก

ในสมัยปัจจุบัน การตั้งโรงทานในวัดเนื่องในโอกาสต่าง ๆ นั้น จุดประสงค์ก็คือ

1. ต้องการแบ่งเบาภาระเรื่องอาหารของทางวัด

เพราะหากไม่มีโรงทาน ทางวัดก็ต้องสิ้นเปลืองเงินทองจัดหาอาหารมาเลี้ยงคนที่มาที่วัด ยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีงานใหญ่ ๆ โต ๆ คนมางานกันเยอะ ถ้าไม่มีโรงทาน ภาระหนักก็จะตกอยู่กับทางวัด ซึ่งการตั้งโรงทานในวัดนั้น เป็นการเปิดกว้างให้คนทุกชั้นทุกวรรณะ ไม่ว่าจะยากดีมีจ นก็มีสิทธิมารับประทานอาหารได้

2. เป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้าด้วย

เป็นการพึ่งบารมีของท่าน เป็นการร่วมสร้างบารมีกับท่าน เมื่อคนกินอาหารอร่อย เขาก็จะโมทนากับเจ้าของโรงทาน อีกทั้งเทวดาก็โมทนาสาธุการกับเจ้าของโรงทานด้วย บางครั้งอาหารที่เรามาตั้งโรงทาน เราก็แบ่งส่วนหนึ่งไปถวายเพล ไปเลี้ยงพระ ซึ่งก็ไ ม่ได้มีข้อห้ ามอะไร ว่าอาหารที่เราตั้งโรงทาน จะต้องเลี้ยงคนที่มาที่วัดเท่านั้u จะนำไปเลี้ยงพระไ ม่ได้

เพราะฉะนั้น หากมองในภาพรวมแล้ว การตั้งโรงทานในวัดนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนย ากคuจน ไ ม่ได้จำกัดเฉพาะลูกศิษย์วัด ใครจะเดินเข้ามากินก็ได้ ที่สำคัญเป็นการร่วมทำบุญกับทางวัด ด้วยเห ตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ การตั้งโรงทานในวัดจึงได้อานิสงส์มากกว่าตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงคนยากคuจนเพียงอย่างเดียว

อานิสงส์การตั้งโรงทาน เเจกอาหาร

1. เป็นผู้ที่ไม่ประมาท มีสติดี

เมื่อละโลกนี้ไปแล้ว จะเกิดในเทวโลก แวดล้อมด้วนเหล่าบริวารคอยบำรุงบำเรออยู่ตลอดกาล จะได้เสวยสมบัติเป็นทิพย์ ครั้นเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมาปฏิสนธิในมนุษยโลก จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองทวีปทั้ง 4

คือ ชมพูทวีป อุตตกุรุทวีป อมรโคยานทวีป และปุพพวิเทหทวีป มีรัตนะทั้ง 7 (สัญลักษณ์ของจักรพรรดิราช) คือ จักรแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว และมณีแก้ว

2. ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลน

อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติ ไปที่แห่งใดก็ปลอดภัย อิ่มจิต อิ่มใจ อิ่มกายมีหน้าตาผ่องใส

สอดคล้องกับสมัยพุธกาล “นางวิสาขา” ผู้มีผิวพรรณงดงามผ่องใส เป็นเศรษฐีนี มีทรัพย์สินเงินทอง พร้อมทั้งบริวาร อันเนื่องมาจากถวายทานภัตตาหาร และทำบุญสร้างโรงทานถวายพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์สาวกในยุคนั้น

3. เกิดอานิสงส์เป็นทางแก้ให้กับผู้ที่เกิดมาชาตินี้

ผู้ที่ไม่ค่อยพอมีพอใช้อดมื้อกินมื้อ หาเช้ากินค่ำ ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บ หรือแม้แต่พวกที่ไม่ค่อยมีเวลาใส่บาตรตอนเช้า การที่เราทำโรงครัวให้กับวัดก็เหมือนกับการที่เราได้ใส่บาตรทุกวัน สะสมทานบารมี จะส่งผลให้มีกินมีใช้

แหล่งที่มา: คิดเป็น

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.