Home โซเชียล “ครูหลังม้า” ห่วงเด็กดอยไม่ได้เรียนออนไลน์ อาสาเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ ไปสอนนักเรียนบนภูเขา

“ครูหลังม้า” ห่วงเด็กดอยไม่ได้เรียนออนไลน์ อาสาเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ ไปสอนนักเรียนบนภูเขา

0
87

แม้ในหลายโรงเรียนจะเริ่มดำเนินการตามมาตรการเรียนออนไลน์ ทว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ ที่สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง โรงเรียนล่องแพวิทยา ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สอนเด็กชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ โดยไม่มีไฟฟ้า ไม่มีอินเตอร์เน็ต

นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา ตำบลสบโขง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำหรับการศึกษาในระบบออนไลน์นั้น ทางโรงเรียนล่องแพวิทยา เป็นการจัดการเรียนบนพื้นที่สูง สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่เด็กชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่

ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีอินเตอร์เน็ต ราษฏรหรือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจนอยู่ในพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดาร ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้เรียนทางระบบออนไลน์ไม่สามารถดำเนินได้

ทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ห้องเรียนเคลื่อนที่ โดยใช้ “ครูหลังม้า” หรือ ส่งครูออกไปสอนเด็กนักเรียนโดยใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปสอนเด็กนักเรียนตามหย่อมบ้านต่าง ๆ ในลักษณะคละชั้น

เน้นวิชากลุ่มสาระหลัก 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ โดยการทำสื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ของผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กชาวไทยภูเขา โดยใช้ครูที่มีอยู่ประมาณ 50 คน ออกสอนนักเรียนร่วมกับรุ่นพี่ในลักษณะพี่สอนน้อง และนำรุ่นพี่มัธยมแต่ละหย่อมในหมู่บ้านเป็นครูพี่เลี้ยงสอนร่วมกับครูที่ออกไปสอน

ในแต่ละหย่อมบ้านจะมีนักเรียนประมาณ 10 -15 คน โดยชุดครูเคลื่อนที่เร็วจะสอนหมุนเวียนไปตามหย่อมบ้านต่าง ๆ ให้ได้เรียนครบทุกวิชาอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หมุนเวียนไปตามวงรอบในแต่ละวิชาจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่การเรียนการสอนแบบปกติ

เรื่องราวดังกล่าวสร้างความประทับใจและซาบซึ้งใจแก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่า ขอเป็นกำลังใจกับครูคนเก่งทุกท่าน, น่าจะมีมูลนิธิช่วยครูและเด็ก ๆ ยากจนให้มีไฟฟ้าใช้, น่าจะสร้างมูลนิธิขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้ครูและเด็ก ๆ บ้างเล็กน้อยก็ยังดี เป็นต้น

แหล่งที่มา: dailynews

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.