Home โซเชียล “กาญจนบุรี” ประกาศปลดล็อค โรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงร้านอาหาร

“กาญจนบุรี” ประกาศปลดล็อค โรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงร้านอาหาร

0
95

หลังจากการแพร่ระบาด ของไวรัสโคควิด 19 ทำให้โรงแรมและรีสอร์ทได้ปิดบริการชั่วคราวมาเป็นเวลาหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง จนขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1956 / 2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2548

จังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทและที่พักที่มีใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานสามารถเปิดให้บริการได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้ผ่อนปรนเปิดกิจการได้ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป แต่ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งขัด

1. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ลักษณะคล้าย เปิดบริการได้ตามปกติ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค

2. การให้บริการ Coffee Shop และ ร้านอาหารให้บริการเฉพาะสำหรับแขกที่มาพักเท่านั้u และการให้บริการด้านการประชุมสัมนาจัดเลี้ยง ต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

3. ให้ดำเนินตามมาตรการ Social Distancing คัดกรองเชื้อ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

เพิ่มเติม

แหล่งที่มา: ejan

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.