Home Tag Archives: ไม่ได้เรียน

Tag Archives: ไม่ได้เรียน

“ครูหลังม้า” ห่วงเด็กดอยไม่ได้เรียนออนไลน์ อาสาเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ ไปสอนนักเรียนบนภูเขา

แม้ในหลายโรงเรียนจะเริ่มดำเนินการตามมาตรการเรียนออนไลน์ ทว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ ที่สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างยังเข้าไม่ถึ…

เด็กชายหัวใจนักสู้ ไม่มีพ่อเเม่พึ่งพิง ตั้งแต่ ป.4 เกือบไม่ได้เรียนต่อ มีทุกวันนี้เพราะพระคุณวัด

ชีวิตคนเราทุกคนมีปัญหา ต้องผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่หล่อหลอมมาให้เราเป็นคนอย่างทุกวันนี้ได้ จริงอยู่ที่เราไม่สามารถเลือกเกิดได…

สอบเข้าโรงเรียน “เด็กยุคใหม่” ต้องทำงานบ้านได้ ทำไม่ได้ก็ไม่ได้เรียน

นักเรียนโชว์รีดผ้าเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าโรงเรียน ทักษะชีวิตที่ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ต้องสอนลูกเรื่องการช่วยเหลืองานบ้าน ก…