Home Tag Archives: ไม่ให้เกียรติ

Tag Archives: ไม่ให้เกียรติ

การไม่จัดงานเเต่งงาน ไม่ได้เเปลว่าไม่ให้เกียรติพ่อเเม่ เเต่ละครอบครัวมีภาระแตกต่างกัน

สำหรับคนรักกันแล้ว “การแต่งงาน” เป็นการเริ่มต้นของขีวิตคู่แบบจริงจัง เป็นการประกาศให้ญาติผู้ใหญ่รู้ว่าคนสองคนจะอ…