Home Tag Archives: ไม่เห็นค่า

Tag Archives: ไม่เห็นค่า

อย่ารักคนที่เขาไม่เห็นค่าของคุณ เพราะมันคือการดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเอง เป็นการกระทำที่ทำให้ตัวเราเองนั้uมีสภาวะจิຕใจที่แย่ลง เพราะเป็นช่วงเวลาที่เรานึกคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ เป็นช่ว…