Home Tag Archives: ไม่เท่าเทียม

Tag Archives: ไม่เท่าเทียม

ความแตกต่างของ “ลูกคนรวย กับ ลูกคuจน” ความไม่เท่าเทียมในสังคมที่เราต้องเผชิญ

ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบางคนก็มี “ข้อได้เปรียบ” หรือ “อภิสิทธิ์” ที่จะทำให้ประ…