Home Tag Archives: ไม่เก็บ

Tag Archives: ไม่เก็บ

เจ้าของหอพักใจดี ติดประกาศ ไม่เก็บค่าเช่าหนึ่งเดือน

เรียกว่านาทีนี้หลายคนต้องช่วยกันในการแก้ไข้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขนาดนี้ของหลาย…