Home Tag Archives: ไม่มีงาน

Tag Archives: ไม่มีงาน

อดีตช่างไฟไม่มีงานทำ เพราะเป็นผู้หญิง สู่การเป็นธิดาเข็นผัก ขวัญใจตลาดศรีเมือง

สาว ๆ บางคนอาจเคยเจอปัญหาการไม่ได้รับการไว้วางใจให้ทำงานเพราะเป็นผู้หญิง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกสายงาน ทว่าอุปสรรคเหล่า…