Home Tag Archives: ไม่นับถือ

Tag Archives: ไม่นับถือ

หนุ่มเห็นหลวงพ่อเดินธุดงค์ริมถนน กลางแดดร้อน ๆ ตัดสินใจช่วย แม้ไม่นับถือพุทธ

การทำความดี ไม่มีแบ่งแยกว่ารวยหรือจน หรือนับถือศาสนาใด ขอแค่มีใจที่จะทำความดี และพร้อมให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็นับว่าเป็…