Home Tag Archives: เจ้าอาวาส

Tag Archives: เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสวัดพุน้อย นำข้าวหอม 12 ตัน จากแปลงนาสาธิต แจกชาวบ้านกว่า 100 ชีวิต ฟรี

เปิดเรื่องราวที่หลายคนพากันชื่นชม หลัง “พระโสภณพัฒนคุณ” ดร, เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุร…

เจ้าอาวาสวัดดัง จังหวัดอุทัยธานี นำเงินทำบุญจ้างเอกชน ขุดบ่อบาดาล แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างหนักทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้หลายหมู่บ้านไม่มี…