Home Tag Archives: อ้อย

Tag Archives: อ้อย

ชื่นชม เจ้าของไร่อ้อย บริจาคอ้อยทั้งไร่ ราคาหลักแสน ช่วยช้างตกงาน

ยิ่งรู้จักยิ่งประทับใจ หนุ่มใจใหญ่บริจาคอ้อยทั้งไร่ ให้ควาญช้างตกงาน ไร่อ้อยราคาหลักเเสน เเต่เขาคนนี้ให้ควาญช้างตัดฟรี ๆ ไม่…