Home Tag Archives: ออกรากเร็ว

Tag Archives: ออกรากเร็ว

แนะนำวิธี ปักชำกิ่งไผ่แบบใหม่ ออกรากเร็ว เป็นทุกต้น

การปลูกต้นไม้ในสวน หรือรอบ ๆ บริเวณบ้านดูเป็นเรื่องดี ๆ ที่ไม่น่าจะมีกฎหรือข้อห้ามอะไรที่ต้องระวัง แต่เอาเข้าจริง ๆ ก็ต้องดู…