Home Tag Archives: อธิบาย

Tag Archives: อธิบาย

พระท่านว่า เรื่องบางเรื่องกับคนบางคน อธิบายแล้ว ถ้าเขายังไม่รับฟัง ก็ต้องปล่อยเขาไป

เพื่อน ๆ หลายครั้งคนเราเองมักจะพยายามอธิบายอะไรหลาย ๆ อย่างเพื่อให้ผู้คนเข้าใจเรา แต่ถ้าหากเราทำจนสุดกำลังแล้วเขายังไม่อยากร…