Home Tag Archives: ห้องเรียน

Tag Archives: ห้องเรียน

เปิดโปรไฟล์ 5 คนดังของไทย ที่ทำให้รู้ว่า การศึกษาไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน

การศึกษานอกโรงเรียน นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทย ในการที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษา เพราะทุกคนมีสิทธิ์เรียนเท่า ๆ กัน และไม…

“ครูหลังม้า” ห่วงเด็กดอยไม่ได้เรียนออนไลน์ อาสาเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ ไปสอนนักเรียนบนภูเขา

แม้ในหลายโรงเรียนจะเริ่มดำเนินการตามมาตรการเรียนออนไลน์ ทว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ ที่สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างยังเข้าไม่ถึ…