Home Tag Archives: หอยขม

Tag Archives: หอยขม

แนะนำวิธีเลี้ยง “หอยขม” ลงทุนน้อย สร้างรายได้ 50,000 บาทต่อเดือน

สำหรับชาวเกษตรกรแล้ว การเลี้ยงหอยขม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัว เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่ต้อ…