Home Tag Archives: หยาดทิพย์

Tag Archives: หยาดทิพย์

“หยาดทิพย์” ร่วมกับ “กันต์ กันตถาวร” แพ็กถุงยังชีพแจกที่วัดระฆัง วันเสาร์นี้

ชาวไทยช่วยกันคนล่ะเล็ก คนล่ะน้อย เชื่อว่าคนไทยจะผ่านวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดไปได้ด้วยกัน ซึ่ง หยาดทิพย์ ราชปาล พร้อมกับ…