Home Tag Archives: สีสดใส

Tag Archives: สีสดใส

รัฐบาลจีน แก้ปัญหาฝุ่นอย่างจริงจัง สู่ท้องฟ้าสีสดใส จนเป็นนโยบายระดับชาติ

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลจีน ออก Air Pollution Plan แผนปฎิบัติการระยะยาว 5 ปี กำหนดระดับ PM2.5 ในทุกเมืองหลักที่ก่อมลพิម ได้แก…