Home Tag Archives: สิ่งสำคัญ

Tag Archives: สิ่งสำคัญ

สิ่งสำคัญของการเป็นคน คือ “การไม่ลืมบุญคุณ” ให้จำคนที่คิดดี ทำดีกับเราไว้ให้มั่น

เพื่อน ๆ ทราบกันหรือไม่ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของ “การเป็นคน” คืออะไร? รูปร่างหน้าตาของร่างกายภายนอกนั้นไม่สำคัญ แต่สิ่งสำคัญ…