Home Tag Archives: สินเชื่อ

Tag Archives: สินเชื่อ

ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงสัตว์ กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี

วันนี้เรามีข่าวดีมาบอก!! สำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ ซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตร…