Home Tag Archives: ย้อนอดีต

Tag Archives: ย้อนอดีต

ใครเคยเรียนเล่มไหนบ้าง ย้อนอดีตปกหนังสือ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาย้อนชมปกหนังสือเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ให้หวนคิดถึง บรรยากาศในห้องเรียน เพื่อนเรียนสมัยนั้น…