Home Tag Archives: ภัทรเดช

Tag Archives: ภัทรเดช

หล่อทั้งกายและใจ “ไมค์ ภัทรเดช” มอบสิ่งของจำเป็นให้เด็กด้อยโอกาส

สำหรับหนุ่ม “ไมค์ ภัทรเดช”  เป็นพระเอกที่หล่อทั้งกายหล่อทั้งใจจริง ๆ ไมค์เล็งเห็นความลำบากของเด็กด้อยโอกาส ยิ่งในช่วงวิกฤตโค…

“ไมค์ ภัทรเดช” แพ็คถุงยังชีพ แจกให้ชาวบ้าน เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19

ในสถานการณ์แพร่กระจายของโควิดในตอนนี้ ที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก เกิดการว่างงาน รายได้ลดลง แต่ค่าครองชีพยังเท่าเดิม ซึ่งม…