Home Tag Archives: พระโพธิสัตว์

Tag Archives: พระโพธิสัตว์

อ่านทุกครั้งก่อนใช้แบงค์พัน อย่ามองข้ามคำสอนพระโพธิสัตว์ จะพบแต่ความเจริญ ไม่มีวันจน

ประเทศไทยนั้นโชคดี ที่ได้มีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นยิ่งกว่ากษัตริย์พระองค์ไหนในโลก และไม่ได้เป็นคำกล่าวที่เกินจริงเลยแม้แต่…