Home Tag Archives: พระมหาธาตุ

Tag Archives: พระมหาธาตุ

เปิด 5 เหตุผล ที่คนไทยควรไป “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” สักครั้งในชีวิต

เปิดเรื่องราวของ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใ…