Home Tag Archives: พระพุทธเจ้าทันใจ

Tag Archives: พระพุทธเจ้าทันใจ

“เฟี้ยว์ฟ้าว” เผยปๅฏิหๅริย์ เป็นบุญตา หลังสร้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ 109

ด้วยแรงศรัทธาของ เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้ หรือดาราสาวที่เรารู้จักกันดีอย่าง อิม ที่ช่วงนี้หันหน้าเข้าวัด ได้โชคต่อเนื่องได้…