Home Tag Archives: พระนางจันทร์เทวี

Tag Archives: พระนางจันทร์เทวี

พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย วัดป่าสักคำ ขอพร ขอโชคลาภ พระนางจันทร์เทวี สมหวังดั่งที่ขอ

พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย เมืองพะเยา แห่ไปวัดป่าสักคำ ขอพรโชคลาภรูปปั้น “พระนางจันทร์เทวี” วีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเย…