Home Tag Archives: พระฌอน

Tag Archives: พระฌอน

“พระฌอน ชยสาโร” พระฝรั่ง ผู้ได้รับสัญชาติไทย บวชเรียนเพื่อหาสัจธรรมชีวิต

ทำความรู้จัก พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร พระฝรั่งผู้ค้นหาสัจธรรมในชีวิต จนบวชเรียนเพื่อศึกษาศาสนาพุทธ จนได้รับพระราชทานสัญชาติไ…