Home Tag Archives: ฝ่าฟัน

Tag Archives: ฝ่าฟัน

นี่คือวันที่คู่รักตา-ยาย มีความสุขที่สุด หลังฝ่าฟันความลำบาก ใช้ชีวิตผ่านร้อนหนาวมา 80 ปี

เมื่อพูดถึงเรื่องความรักแล้ว เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยทีเดียว ทุกคนที่มีความรักก็มีความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วย…