Home Tag Archives: ผนังห้องน้ำ

Tag Archives: ผนังห้องน้ำ

เปลี่ยนผนังขึ้นราให้กลับมาขๅวเหมือนใหม่ แค่แก้ไขให้ถูกวิธีตามนี้

ปัญหาเชื้อราขึ้นตามกำแพง ผนังบ้าน ขึ้นรา โดยเฉพาะในผนังห้องน้ำ ซึ่งเกิดจาการอับชื้น ขัดเท่าไรก็ไม่ออก ขัดจนเมื่อย เห็นแล้วไม…