Home Tag Archives: ผนังขึ้นรา

Tag Archives: ผนังขึ้นรา

เปลี่ยนผนังขึ้นราให้กลับมาขๅวเหมือนใหม่ แค่แก้ไขให้ถูกวิธีตามนี้

ปัญหาเชื้อราขึ้นตามกำแพง ผนังบ้าน ขึ้นรา โดยเฉพาะในผนังห้องน้ำ ซึ่งเกิดจาการอับชื้น ขัดเท่าไรก็ไม่ออก ขัดจนเมื่อย เห็นแล้วไม…