Home Tag Archives: ป้าชรา

Tag Archives: ป้าชรา

พ่อค้าขนมจีน โพสต์เล่าถึง ป้าชราเอาแบงค์ 50 แบบเก่ามาจ่ายแล้วถามว่า “หนูรับแบงค์นี้มั้ย”

เมื่อพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ยังคงไม่มั่นคง และส่งผลกระทบไปในทุก ๆ ภาคส่วน ประชาชนรากหญ้าเริ่มตกงาน ไม่มีงานท…