Home Tag Archives: ปล่อยเขา

Tag Archives: ปล่อยเขา

พระท่านว่า เรื่องบางเรื่องกับคนบางคน อธิบายแล้ว ถ้าเขายังไม่รับฟัง ก็ต้องปล่อยเขาไป

เพื่อน ๆ หลายครั้งคนเราเองมักจะพยายามอธิบายอะไรหลาย ๆ อย่างเพื่อให้ผู้คนเข้าใจเรา แต่ถ้าหากเราทำจนสุดกำลังแล้วเขายังไม่อยากร…

พระท่านว่าไว้ หากมีคนด่ๅเรา ให้นิ่งแล้วปล่อยเขาไป ให้เราเงียบ คนทุกข์จะเป็นเขาเอง

พระท่านว่าไว้ว่า “เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด เอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ เอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์ เอ็งโกรธเอ็งด่า แต่ข…