Home Tag Archives: ปลี

Tag Archives: ปลี

เปิดประโยชน์ของ ปลีกล้วยน้ำว้าย่าง สมุนไพรสูตรโบราณ

หัวปลี ภาษาอังกฤษเรียก Banana blossom หรือ Banana flower เพราะหัวปลีเป็นส่วนดอกของต้นกล้วยนั่นเองค่ะ ส่วนในบ้านเราเรียกกันทั…