Home Tag Archives: ประมาท

Tag Archives: ประมาท

อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือย 9 สิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริง จงอย่าประมาทกับเงินทอง

ในชีวิตของคนเราทุกคน ไม่มีอะไรแน่นอนจริง ๆ เพราะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ แม้แต่เรื่องที่เราไ ม่เคยคาดคิดกันมาก่อนก็ยังเกิ…

แพทย์เชื่อ โควิด-19 มาระลอกใหม่แน่ หากประชาชนเริ่มประมาท ไม่ป้องกัน

“นพ.รุ่งเรือง” โฆษก สธ. เชื่อ “โควิด-19” ระบาดระลอกใหม่แน่ หลังเห็นคนเริ่มประมาท ไม่ป้องกัน เผยปัจจั…