Home Tag Archives: บ่อบาดาล

Tag Archives: บ่อบาดาล

เจ้าอาวาสวัดดัง จังหวัดอุทัยธานี นำเงินทำบุญจ้างเอกชน ขุดบ่อบาดาล แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างหนักทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้หลายหมู่บ้านไม่มี…