Home Tag Archives: บางคน

Tag Archives: บางคน

“บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่า วันพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนให้ลูก” เรื่องดีสอนได้ดีมาก

วันที่เราบ่นว่าเหนื่อຍ ทำงานเหนื่อຍจัง โดนเจ้านายบ่น รถติดจัง แต่เรา ก็ยังมีงานทำใช่ไหมล่ะ เรายังมีเงินเดือนทุกเดือน เรายังม…

พระท่านว่า เรื่องบางเรื่องกับคนบางคน อธิบายแล้ว ถ้าเขายังไม่รับฟัง ก็ต้องปล่อยเขาไป

เพื่อน ๆ หลายครั้งคนเราเองมักจะพยายามอธิบายอะไรหลาย ๆ อย่างเพื่อให้ผู้คนเข้าใจเรา แต่ถ้าหากเราทำจนสุดกำลังแล้วเขายังไม่อยากร…