Home Tag Archives: นายทหาร

Tag Archives: นายทหาร

หญิงไม่มีลูกให้สามี จึงถูกให้ออกจากบ้าน จนมาเจอนายทหาร รวดเดียวมีลูก 11 คน

หลังจากสูญเสียภรรยาของเขา เมื่อไม่สามารถระบายบอกความเจ็บปวดในหัวใจของตนเองได้ ทหารนายนี้จึงได้เขียนบันทึกจำนวน 28 คำว่า (ภาษ…