Home Tag Archives: ท้อ

Tag Archives: ท้อ

การที่เราได้กอดคนที่เรารัก ในวันที่เราเหนื่อย และท้อ นั่นคือ การชาร์ตแบตที่ดีที่สุด

บางครั้งชีวิตของคนเรา ก็ต้องเจอเรื่องต่าง ๆ ที่ทำให้เราทุกข์ใจ ทำให้เราเหนื่อย และท้อ ไม่มีแรงที่จะทำอะไรต่อไป แต่บางครั้งคน…