Home Tag Archives: ทำไม่ได้

Tag Archives: ทำไม่ได้

สอบเข้าโรงเรียน “เด็กยุคใหม่” ต้องทำงานบ้านได้ ทำไม่ได้ก็ไม่ได้เรียน

นักเรียนโชว์รีดผ้าเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าโรงเรียน ทักษะชีวิตที่ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ต้องสอนลูกเรื่องการช่วยเหลืองานบ้าน ก…