Home Tag Archives: ตั้งนาน

Tag Archives: ตั้งนาน

เกษตรกรปลูกแตงโมมาตั้งนาน เก็บขๅยได้กิโลกรัมละ 2 บาท

เดือดร้อนกันทั่วหน้า สำหรับการระบาดของเชื้อไวรัสควิด-19 ที่กำลังเป็นปัญหาให้ทั่วโลกได้แก้ไข้อยู่ในขณะนี้ เพื่อหาทางยับยั้งไม…