Home Tag Archives: ตลอดไป

Tag Archives: ตลอดไป

พรสุดท้ายจาก ”พ่อ” ในปีใหม่ปีนั้น ในหลวง ร.9 พระราชทานให้พวกเรา ตราตรึงใจ ขอจดจำตลอดไป

บนโลกออนไลน์ได้มีเพจดังผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า YouLike (คลิปดัง) ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ และคลิปวีดีโอ ถึงเหตุการณ์สำคัญท…