Home Tag Archives: ชยสาโร

Tag Archives: ชยสาโร

“พระฌอน ชยสาโร” พระฝรั่ง ผู้ได้รับสัญชาติไทย บวชเรียนเพื่อหาสัจธรรมชีวิต

ทำความรู้จัก พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร พระฝรั่งผู้ค้นหาสัจธรรมในชีวิต จนบวชเรียนเพื่อศึกษาศาสนาพุทธ จนได้รับพระราชทานสัญชาติไ…