Home Tag Archives: จ้างครู

Tag Archives: จ้างครู

นักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ต้มเกลือขาย หาเงินเข้าโรงเรียน เพื่อจ้างครูมาช่วยสอนหนังสือ

“โรงเรียน” คือ สถานที่ที่มีไว้ฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ แต่สำหรับบางโรงเรียนกลับยังมีครูไม่เพ…