Home Tag Archives: ค่ารถ

Tag Archives: ค่ารถ

ห้างเงียบเหงา ไร้คนเดิน จะเอาเงินที่ไหน จ่ายค่าเช่าร้าน ค่าบ้าน ค่ารถ

ในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งใช้ชื่อว่า SalaMah MobileLove ได้โพสต์ข้อความระบุ…