Home Tag Archives: ความหมาย

Tag Archives: ความหมาย

หนึ่งภาพล้านความหมาย ครูเผยภาพน่าประทับใจ ในวันปิจฉิม เพื่อนไม่ทอดทิ้งกัน

ตอนนี้อยู่ในช่วงวันปัจฉิมนิเทศถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของนักเรียนนักศึกษา เป็นวันสุดท้ายที่ครู นักเรียน บรรดาเพื่อนพ้อง จะได้…