Home Tag Archives: คนใจบุญ

Tag Archives: คนใจบุญ

คนใจบุญ หอบเงิน 500,000 มาแจกประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีคนใจบุญ หอบเงินสด 5 แสนบาท แจกประชาชนชาว บางเขน 1,000 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบ…