Home Tag Archives: คนยาก

Tag Archives: คนยาก

“วัดป่าหนองใหญ่” วัดเพื่อคนยาก รับจัดงานให้ฟรี โลงฟรี พระสวดฟรี ไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยม

เรื่องราวที่เรานำมาฝากเพื่อน ๆ วันนี้ เป็นเรื่องราวดี ๆ ของวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดเพื่อคนยาก รับจัดงานให้ฟรี โลงฟรี พระก็สว…