Home Tag Archives: คนดัง

Tag Archives: คนดัง

เปิดโปรไฟล์ 5 คนดังของไทย ที่ทำให้รู้ว่า การศึกษาไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน

การศึกษานอกโรงเรียน นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทย ในการที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษา เพราะทุกคนมีสิทธิ์เรียนเท่า ๆ กัน และไม…