Home Tag Archives: ข้าวหอม

Tag Archives: ข้าวหอม

เจ้าอาวาสวัดพุน้อย นำข้าวหอม 12 ตัน จากแปลงนาสาธิต แจกชาวบ้านกว่า 100 ชีวิต ฟรี

เปิดเรื่องราวที่หลายคนพากันชื่นชม หลัง “พระโสภณพัฒนคุณ” ดร, เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุร…